FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik Capistrano 2.x?

Om Capistrano te gebruiken is het van belang dat uw account hiervoor ingericht is. Indien uw account nog niet ingericht is voor Capistrano kunt u hiervoor een verzoek bij ons indienen.

Op onze recente servers en VPSsen wordt een system-brede RVM installatie gebruikt voor de Ruby omgeving. Hieronder vindt u een voorbeeld deploy.rb die u kunt gebruiken op onze servers, die gebruik maakt van RVM en Capistrano:

require 'bundler/capistrano' require 'rvm/capistrano' # De naam van uw applicatie set :application, "applicatie" # Gegevens van de Bluerail server set :host, "server.bluerail.nl" set :user, "gebruikersnaam" # Versiebeheer instellingen set :scm, :git # Of 'subversion', 'mercurial' , etc. set :repository, "git@repository:applicatie" # Gebruik de standaard Ruby van de server set :rvm_ruby_string, 'default' # De onderstaande instellingen zijn specifiek voor de Bluerail servers, u # hoeft hier zelf geen wijzigingen in aan te brengen. set :deploy_to, lambda { capture("echo -n ~/rails") } set :rvm_type, :system set :rvm_bin_path, '/usr/local/rvm/bin' set :use_sudo, false set :keep_releases, 3 # Bij rvm-capistrano v1.3.0 of hoger dient de volgende regel toegevoegd te worden. # set :rvm_path, '/usr/local/rvm' role :web, host role :app, host role :db, host, :primary => true # Taak voor het herstarten van de Passenger applicatie en symlinken van de database.yml namespace :deploy do task :start do ; end task :stop do ; end task :restart, :roles => :app, :except => { :no_release => true } do run "#{try_sudo} touch #{File.join(current_path,'tmp','restart.txt')}" end after "deploy:update_code", :link_production_db end desc "Link database.yml from shared path" task :link_production_db do run "ln -nfs #{deploy_to}/shared/config/database.yml #{release_path}/config/database.yml" end

Daarnaast dient u de rvm-capistrano gem toe te voegen aan uw Gemfile:

gem 'rvm-capistrano'

De oude oplossing waarbij met behulp van $:.unshift de RVM map aan het load path wordt toegevoegd is niet meer van toepassing. U kunt de rvm-capistrano gem ook gebruiken indien u zelf geen RVM gebruikt in uw ontwikkelomgeving.

De belangrijkste Capistrano commando’s op een rij

Met Capistrano hoeft u nooit zelf een verbinding te maken met de Bluerail servers om uw applicatie te updaten. U voert alle commando’s uit vanuit de lokale kopie van uw Rails applicatie. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste commando’s:

cap deploy:setup
Met dit commando maakt u de benodigde directorystructuur voor Capistrano op de server aan. Dit commando dient altijd uitgevoerd te worden bij het in gebruik nemen van een nieuw hosting account.
cap deploy
Om nieuwe versies op de server uit te rollen volstaat het cap deploy commando. Indien u de bovenstaande config.rb gebruikt wordt tevens automatisch de bundle bijgewerkt.
cap deploy:migrations
Deze taak installeert niet alleen een nieuwe versie van de applicatie maar voert tevens de databasemigraties uit.
cap deploy:rollback
Mocht een deployment onverwacht tot problemen leiden, dan kunt u met rollback terug naar de vorige release.
cap deploy:cleanup
Als een deployment succesvol is verlopen kunt u met cap deploy:cleanup oude releases van de applicatie van de server verwijderen om zo schijfruimte te besparen. Het aantal versies dat bewaard wordt kunt u instellen met de :keep_releases-optie in deploy.rb

Meer informatie vindt u op de Capistrano wiki op Github.

Storing, vragen of opmerkingen?

Bel ons gerust!

Liever door ons gebeld worden? Kan ook! Laat je telefoonnummer achter.

  • 040-7110344